کتاب های مرجع

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کتاب تئوری تکنولوژی را که ترجمه ی قابل قبولی دارد را برای علاقمندان قرار داده ایم.

 تئوری تکنولوژی ترجمه فارسی

ثبت ادامه مطلب...